2E denetim, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, piyasa koşulları ve yeni yatırım girişimlerinin mali boyutları ve riskleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Burada amaçlanan sürecin doğru belirlenmesi, işletme kaynaklarının verimli kullanılması ve olası risklerin minimize edilmesidir.