2E Denetim, işletmelerin mali sisteminin yürürlükteki usul ve esaslara uygunluğu denetlenmekte, eleştiri konusu olabilecek durumlar tespit edilerek düzeltilmesi hedeflenmektedir. Denetimler genel ve özel amaçlı olabilmektedir. Olası hata ve yanlışlıkların minimize dilmesi, stratejik kararlar almada mali verilerin en doğru şeklinin yönetime sunulması hedeflenmektedir.