2E Denetim Danışmanlık birikimlerini işletmelerin ihtiyaçları doğrulturunda rapor halinde sunmaktadır. Bu kapsamda:

  • KDV İade Rapor Çalışmaları
  • Fizibilite Raporları
  • Yatırım raporları
  • Ar-Ge Raporları
  • Diğer Raporlar