Yönetim Danışmanlığı

2E Denetim, işletmelerde ihtiyaç duyulan mali verilere an kısa sürede ulaşılmasını, mali sistemlerin revizyonunu, mali altyapı optimizasyonunu sağlayarak, bilgiye en kısa sürede ulaşmayı hedefler. Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • İç denetim hizmetleri,
  • Mali ve risk analizleri,
  • Mali sistem revizyonu ve geliştirilmesi,
  • Şirket içi eğitim programları,
  • Uzmanlaşma ve değerlendirme eğitimleri.