Şirket Ortakları Artık SSK’lı Olabilecek

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Torba Yasa ile çözüme kavuşturulan sorunlardan biri de çakışan sigortalılık statüleri ile ilgili. Sorun, Bağ-Kur sigortalısı olan bir kişinin aynı dönemde ücretli olarak çalışmaya başlaması halinde ortaya çıkıyordu.

Kişinin asıl gelirini temin ettiği çalışma şekli bir işverene bağlı olarak ücretli çalışma olsa da bazen çok küçük oranda bir şirket ortaklığından dolayı SSK statüsünde sigortalı sayılmıyordu. Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmasından dolayı da emekli olabilmek için daha uzun süre prim ödemek zorunda kalıyordu.