2013 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

10.700 TL’ye kadar

% 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

% 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin
26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası

% 35

 

2012 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası

% 27

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası

% 35

 

2011 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

9.400 TL’ye kadar % 15
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası % 35

 

2010 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

8.800 Türk Lirasına kadar % 15
22.000 Türk Lirasının 8.800 lirası için 1.320 TL, fazlası % 20
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.960 TL, fazlası % 27
50.000 Türk Lirasının 50.000 lirası için 11.520 TL, fazlası % 35

 

2009 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

8.700 Türk Lirasına kadar % 15
22.000 Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, fazlası % 20
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası % 27
50.000 Türk Lirasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası % 35

 

2008 TAKVİM YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

7.800 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
19.800 Yeni Türk Lirasının 7.800 lirası için 1.170 YTL, fazlası % 20
44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 lirası için 3.570 YTL, fazlası % 27
44.700 Yeni Türk Lirasının 44.700 lirası için 10.293 YTL, fazlası % 35

 

2007 TAKVİM YILI
(G.V.K. MADDE:103)
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)

7.500 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 YTL, fazlası % 20
43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 YTL, fazlası % 27
43.000 Yeni Türk Lirasının 43.000 lirası için 9.905 YTL, fazlası % 35

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ MADDE 70;

“2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

2006 TAKVİM YILI
(G.V.K. MADDE:103)
ÜCRET HARİCİ GELİRLERERE UYGULANAN
7.000 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
18.000 Yeni Türk Lirasının 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası % 20
40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası % 27
40.000 Yeni Türk Lirasının 40.000 lirası için 9.190 lira, fazlası % 35

Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde, Yukarıdaki Tarifede Yer Alan Vergi Oranları 5 Puan İndirilmek Suretiyle Uygulanır (GVK Madde 103)

2005 TAKVİM YILI
(G.V.K. MADDE:103)
ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANAN
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 990 lira, fazlası % 20
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası % 25
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 6.420 lira, fazlası % 30
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira, fazlası % 35

 

2004 TAKVİM YILI
(G.V.K. MADDE:103)
ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANAN

6.000.000.000.- Liraya kadar

% 15

14.000.000.000.- Liranın 6.000.000.000. Lirası için 900.000.000. lira fazlası için

% 20

28.000.000.000.- Liranın 14.000.000.000.Lirası için 2.500.000.000.Lira fazlası için

% 25

70.000.000.000.- Liranın 28.000.000.000.Lirası için 6.000.000.000.Lira fazlası için

% 30

140.000.000.000.- Liranın 70.000.000.000.Lirası için 18.600.000.000. Lira fazlası için

% 35

140.000.000.000.- Liranın 140.000.000.000.Lirası için 43.100.000.000.-Lira fazlası için

% 40