ÖDEME TÜRÜ GVK İLGİLİ MADDE STOPAJ OR. (%) BKK
TARİH /NO
ÜCRETLER 94/1 GV TARİFESİ 12.01.2009 2009/14592
SPORCU ÜCRETLERİ
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ödemeler Geç. Md. 72 15
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdeki sporculara yapılan ödemeler Geç. Md. 72 10
Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdeki sporculara yapılan ödemeler Geç. Md. 72 5
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler Geç. Md. 72 5
Milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler Geç. Md. 72 5
JOKEY, JOKEY YAMAKLARI VE ANTRENÖR ÜCRETLERİ Geç. Md. 68 20
SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELER
GVK md. 18 kapsamındaki işler 94/2-a 17 12.01.2009 2009/14592
Diğer işler 94/2-b 20 12.01.2009 2009/14592
YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ İSTİHKAKLARI 94/3 3 12.01.2009 2009/14592
DAR MÜKELLEFLERE TELİF VE PATENT HAKLARININ SATIŞI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER 94/4 20 12.01.2009 2009/14592
MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER
Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ödenen 94/5-b 20 12.01.2009 2009/14592
Diğer 94/5-a 20 12.01.2009 2009/14592
HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN GVK GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLAR GVK Geç. Md. 67/1 0 22.07.2006 2006/10731
HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR GVK Geç. Md. 67/1 0 22.07.2006 2006/10731
DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER GVK Geç. Md. 67/1 10 22.07.2006 2006/10731
İMKB’DE İŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINA İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR GVK Geç. Md. 67/1 0 22.07.2006 2006/10731
MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (Portföyünün en az % 51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF’ndan elde edilen gelirler hariç) Geç. Md. 67/1 10 22.07.2006 2006/10731
KÂR PAYLARI 94/6-b 15 12.01.2009 2009/14592
DEVLET TAHVİLİ – HAZİNE BONOSU FAİZLERİ (Eurobondlar hariç)
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlerin faizleri Geç. Md. 67/1, 2 10 22.07.2006 2006/10731
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin faizleri 94/7 0 12.01.2009 2009/14592
01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ – HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANÇLARI (EUROBONDLAR HARİÇ) Geç. Md. 67/1 10 22.07.2006 2006/10731
DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
Vadesi 1 yıla kadar olanlar için GVK 94/7 10 12.01.2009 2009/14592
Vadesi 1-3 yıl olanlar için GVK 94/7 7 12.01.2009 2009/14592
Vadesi 3-5 yıl olanlar için GVK 94/7 3 12.01.2009 2009/14592
Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için GVK 94/7 0 12.01.2009 2009/14592
Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için GVK 94/7 10 12.01.2009 2009/14592
MEVDUAT FAİZLERİ Geç. Md. 67/4 15
KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI Geç. Md. 67/4 15
REPO GELİRLERİ Geç. Md. 67/4 15
KAR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KAR PAYLARI Geç. Md. 67/4 15
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATANLARIN GELİRLERİ 94/10 20 12.01.2009 2009/14592
KAPIDAN SATIŞ YAPANLARIN GELİRLERİ 94/11 20 12.01.2009 2009/14592
ZİRAİ KAZANÇLAR
Hayvan ve hayvan mahsulleri 94/11-a 1 veya 2 12.01.2009 2009/14592
Diğer mahsuller 94/11-b 2 veya 4 12.01.2009 2009/14592
Bazı hizmetler (ormancılık) 94/11-c 2 12.01.2009 2009/14592
Diğer hizmetler 94/11- 4 12.01.2009 2009/14592
Doğrudan gelir desteği ödemeleri 94/11-d 0 12.01.2009 2009/14592
PTT ACENTE GELİRLERİ 94/12 20 12.01.2009 2009/14592
MUAF ESNAFA ÖDEMELER
Mal alımı 94/13-a,b,c 2, 5 12.01.2009 2009/14592
Hizmet alımı 94/13-a,d 2, 10 12.01.2009 2009/14592
EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE YAPILAN ÖDEMELER
10 yıl prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-a) 94/15 15 12.01.2009 2009/14592
10 yıl prim ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-b) 94/15 10 12.01.2009 2009/14592
Emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-c) 94/15 5 12.01.2009 2009/14592